adwords KERKLIEDEREN WELKE GEBRUIKT WORDEN VOOR DE LITURGIE

adwords Geschreven door A. Bonen, H. Bertelds en K. Tolboom, webpagina's gemaakt door H. Hooghiemstra  

adwords Onderdeel van www.jongerenwebsite.nl

95. Kind in de derde wereld

 

Kind in de derde wereld,

je bent m’n verre vriend.

Je kent alleen ellende,

war heb je dat aan verdiend?

 

Kind in de derde wereld,

wij sterven aan te veel

maar jij wordt nog geen vijftien,

als ik niet met je deel.

 

Kind in de derde wereld,

en heb je niemand meer

en ben je zonder toekomst,

waar leg jij je zorgen neer?

 

Kind in de derde wereld,

waar is ’t beloofde land?

U legde Heer, zijn leven,

toch ook in onze hand!

 

Kind in de derde wereld,

kom bij ons, het is tijd,

om te eten en te spelen,

de allerhoogste tijd…

96. Kindeke Jesu met oogskes zo blij

 

Kindeke Jezus

met oogskes zo blij,

wat zien er Uw oogskes

dan vreugde in mij?

Kindeke Jezus,

dat weent en dat lacht,

het heeft voor mijn zonde

Zijn liefde gebracht.

 

Kindeke Jezus

met handjes gestrekt,

wat hebt Gij in mij

dan voor goeds toch ontdekt?

Kindeke Jezus,

dat weent en dat lacht,

het heeft in Zijn liefde

aan geen zonde gedacht.

 

 

97. Kind’ren in een grote kring

 

Kind’ren in een grote kring

zingen allen wat ik zing;

jij, mijn vriendje, geef je mij,

gauw de hand en zing daarbij.

 

98. Kijk eens om je heen

 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen!

Geef elkaar de hand, je bent niet alleen,

want wij moeten samen delen,

samen zingen, samen spelen.

Ook al zijn wij nog maar klein:

Samen spelen is pas fijn.

 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen!

wij zijn in de wereld niet alleen!

God kent ieder kind bij name

zeg maar ja en zeg mar amen!

Ook al zijn wij nog maar klein,

God wil onze Vader zijn.

99. Klim in de hoogste bomen

 

Klim in de hoogste bomen,

pluk alle takken kaal;

de Koning onzer dromen

zal naar het Paasfeest komen

begroet Hem allemaal,

begroet Hem allemaal.

 

Vertel op alle wegen,

dat Hij in aantocht is.

Hij brengt ons heil en zegen,

geen vijand houdt Hem tegen,

geen macht die sterker is,

geen macht die sterker is.

 

Vlag met de groene twijgen

en maak voor Hem ruim baan!

Wij, die naar vrede hijgen,

wij kunnen niet meer zwijgen:

Zijn koninkrijk breekt aan,

Zijn koninkrijk breekt aan!

 

Gooi nu maar opgetogen

de mantels op de grond:

‘Hosanna in de hoge!’

Wij maken erebogen:

‘Gezegend Hij die komt,

gezegend Hij die komt!’

100. Kom aan tafel allemaal

 

Kom aan tafel allemaal

in de hele grote zaal.

Is er niemand meer vergeten?

Laten wij dan gauw gaan eten.

Zie je wat op tafel is?

Grote manden brood en vis.

 

Schenk de bekers vol met wijn.

Zouden daar nog gasten zijn?

Geef mij toch een hapje eten,

‘k heb drie dagen niets gegeten.

Kom maar binnen, schuif maar bij,

hier is nog een plaatsje vrij.

 

Kan dat zomaar, is dat waar?

Horen jullie bij elkaar?

Samen werken, samen spelen,

samen huis en eten delen.

Dat is niet vanzelf gegaan:

Jezus heeft het voorgedaan.

 

Het is waar wat ik je zeg:

Bij de “mensen van de weg”

wordt je weer een kans gegeven

vrolijk met elkaar te leven.

En dan zeg ook jij al gauw:

Wat van mij is, is van jou.

 

103. Kom laten wij een liedje zingen

 

Kom laten wij een liedje zingen

een liedje vol plezier,

de wereld is vol mooie dingen

en veel ervan is hier!

101. Kom allemaal en zing met ons

 

Kom allemaal en zing met ons

er is veel te zingen

er zijn zoveel mooie dingen

vrienden kom en zing met ons.

 

Kom allemaal en deel met ons

er is veel te delen

want we zijn hier samen met zovelen

kom allemaal en deel met ons.

 

Kom allemaal wees blij met ons

er is plaats voor vreugde

er is zoveel dat ons kan verheugen

vrienden kom wees blij met ons.

 

Kom allemaal je hoort erbij

doe je ogen open

ga toch niet voor and’re mensen lopen

kom allemaal wees blij met ons.

102. Kom ga mee

 

Kom ga mee, geef ieder een hand,

Samen bouwen aan een nieuw land.

Het Rijk van God leeft diep in je hart,

Vandaag begint een nieuwe start.

 

Kom ga mee, geef ieder een hand,

Samen bouwen aan een nieuw land.

Het Rijk van God leeft diep in je hart,

Vandaag begint een nieuwe start.

 

Kom ga mee, geef ieder een hand,

Samen bouwen aan een nieuw land.

Het Rijk van God leeft diep in je hart,

Vandaag begint een nieuwe start.

104. Kom mens       (40-dagen liedje)

 

Km mens, kom in de woestijn,

de Geest van God zal met je zijn.

Kom mens, kom in de woestijn,

kom tot je zelf, je mag er zijn.

 

105. Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer”

 

Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer,

Houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;

Vervul het hart dat U verbeidt

Met hemelse barmhartigheid.HH

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

De grote Trooster in de tijd,

De bron waaruit het leven springt,

Het liefdevuur dat ons doordringt.

 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

O hand die God ten zegen houdt,

O taal waarin wij God verstaan,

Wij heffen onze lofzang aan.

 

Verlicht ons duistere verstand,

Geef dat ons hart van liefde brandt,

En dat ons zwakke lichaam leeft

Vanuit de kracht die Gij het geeft.

 

Verlos ons als de vijand woedt,

Geef, Heer, de vrede ons voorgoed.

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

Geen ongeval ons leven schaadt.

 

Doe ons de Vader en de Zoon

Aanschouwen in de hoge troon,

O Geest van beiden uitgegaan,

Wij bidden U gelovig aan.

 

106. Komt, laat ons vrolijk zingen

 

Komt, laat ons vrolijk zingen

tot God die alles schiep;

die bloemen vissen,

vogels uit niets tot leven riep;

met nevels als een sluier

de groene aarde tooit;

zijn dauw als vreugde parels

over de velden strooit.

 

Die heuvels schiep en dalen

waar Hij de aard’ betrad;

zie zon en maan en sterren

tot licht gaf op ons pad.

Looft Hem die ook de mensen

tot vreugd geschapen heeft,

en die ons onze schulden

om Jezus’ wil vergeeft.

 

O God, die ons in Christus

een machtig Vader zijt,

verlos ons van het kwade,

nu en in eeuwigheid.

Leer ons als kind’ren leven

en spelen in Uw hof

en met de eng’len zingen

Uw glorie en Uw lof.

107. Kom nu wat dichter bij me, Jozef

 

Maria:       

Kom nu wat dichter bij me Jozef,

want ik ben zo koud.

Maar met mijn hand in jouw warme hand

lijkt ieder kaal en verlaten land

weer veilig en vertrouwd.

 

Koor:               

Ze hadden dagen gelopen door het koude land,

Maria en Sint Jozef met de ezel aan zijn hand.

De zon begon te dalen, de hemel was zo groot.

Maria droeg haar baby nog warm in haar schoot.

 

Maria:       

Kom nu wat dichter bij me Jozef,

want ik ben zo koud.

Maar met mijn hand in jouw warme hand

lijkt ieder kaal en verlaten land

weer veilig en vertrouwd.

 

Koor:        

Zij waren bijna gekomen bij een kleine stad.

De maan die scheen zo helder en de heuvels werden zwart.

Maria kreunde zachtjes, ze voelde zich zo moe.

Sint Jozef liep alleen naar een kleine herberg toe.

Maar nergens was er plaats, geen kamer was meer vrij.

Sint Jozef was niet rijk en ze duwden hem opzij.

 

Sint Jozef zei toen smekend:

 

Jozef:       

‘Mijn vrouw verwacht een kind,

ze kan niet buiten blijven

op de velden in de wind’.

 

Koor:        

Toen zie een arme herder:

 

Herder:       

‘Ik heb een kleine stal,

daar mag je wel gaan slapen;

’t is ginder in het dal’.

 

Maria:       

Kom nu wat dichter bij me Jozef,

want ik ben zo koud.

Maar met mijn hand in jouw warme hand

lijkt ieder kaal en verlaten land

weer veilig en vertrouwd.

 

Koor:        

Kom nu wat dichter bij me Jozef,

want ik ben zo koud.

Maar met mijn hand in jouw warme hand

lijkt ieder kaal en verlaten land

weer veilig en vertrouwd.

108. Kring-danslied

 

Refrein:     Maak een feestelijke kring,

                alle jongens alle meisjes,

                maak een feestelijke kring

                en dans en zing.

 

Samen zingen: Alleluia,

dat betekend: God is goed.

Fijn dat Hij er altijd zijn zal,

zodat je wel zingen móet!

 

Refrein:

 

Samen dansen: Alleluia

zij met Hem, en Hij met haar.

Samen dansen, Alleluia,

samen blij zijn met elkaar.

 

Refrein:

 

Samen eten: Alleluia

samen eten, dat is fijn.

Samen eten, Alleluia,

dat is pas echt samen zijn.

 

Refrein:

 

Samen delen: Alleluia

dag na dag en jaar na jaar.

Samen delen, Alleluia

dat is leven met elkaar.