adwords KERKLIEDEREN WELKE GEBRUIKT WORDEN VOOR DE LITURGIE

adwords Geschreven door A. Bonen, H. Bertelds en K. Tolboom, webpagina's gemaakt door H. Hooghiemstra  

adwords Onderdeel van www.jongerenwebsite.nl

13. Als je geen liefde hebt voor elkaar

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar

Vallen de dromen in duigen

Dromen van vrede worden niet waar,

Kwaad is niet om te buigen.

 

Refrein:         Als je geen liefde hebt voor elkaar

                Leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

                Leef je buiten Gods gloria

 

Als je gene oog hebt voor het gemis

Als je geen brood weet te delen

Denk dan aan Jezus die brood en die vis

Uit liefde deelde met velen.

 

Refrein: Als je geen liefde…..

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar

Is er geen hoop meer op zegen.

Kinderen maak de liefde toch waar:

Schrijf het op alle wegen.

 

Refrein: Als je geen liefde……

 

14. Ballade van de ezel

 

Ik ben een ezel die wat staat te dromen,

een lastdier, zoals alle ezels zijn.

Aan zware vrachten kan ik niet ontkomen,

ik draag ze in de felle zonneschijn.

 

Ik word gedreven over smalle paden,

een zweepslag zegt mij links of rechts te gaan.

Mijn kleine lijf is altijd overladen

en in mijn huid staan striemen van het slaan.

 

Ik ben de minste onder alle dieren,

ik ben een ezel, ik tel niet zo mee.

Behalve één keer toen men feest ging vieren,

toen liep ik vooraan in de optocht mee.

 

Ik droeg een Koning op mijn grauwe haren,

een Koning zonder scepter, zonder kroon.

Ik zie de palmen nog na al die jaren

en nu nog hoor ik: leve Davids Zoon.

 

Ik ben een ezel die wat staat te dromen,

mijn oren houden stil de wacht. Misschien

zal Hij vandaag of morgen toch weer komen,

en ben ik de eerste die Hem dan zal zien.

15. Barmhartige Samaritaan

 

Jezus die ons is voorgegaan,

barmhartige Samaritaan.

U hebt het zelf tot ons gezegd:

de naaste ligt op onze weg.

Maar wij gaan aan de overzij,

vaak achterloos aan hem voorbij!

 

Jezus die ons is voorgegaan,

barmhartige Samaritaan.

Wij zien de anderen soms niet,

net als de priester, de Leviet.

Al zijn wij kind’ren van het licth,

wij hebben onze ogen vaak dicht!

 

Jezus die ons is voorgegaan,

barmhartige Samaritaan.

Wij moeten langs de wegen gaan,

de mensen bijstaan in Gods naam.

Wij moeten doen zoals U deed,

en helpen in lief en in leed! 

16. Bartimeüs

 

Refrein:       Zoon van David, kijk naar mij:

Kyrieleis!

Jezus, loop mij niet voorbij:

Kyrieleis!

 

Er zit een blinde bij de poort,

de poort van Jericho.

Hij heeft van Jezus’ komst gehoord,

en daarom roept hij zo:

 

Refrein:

 

En Jezus heeft die roep verstaan,

Hij zegt niet: zwijg maar stil!

Hij roept hem van zijn plaats vandaan,

en geeft hem wat hij wil.

 

Refrein:

 

17. Beste allemaal

 

Refrein:     Beste allemaal

ga terug naar je huis;

                vrede voor jou

en voor hen die bij je wonen.

God zal je lonen,

de Heer blijft je trouw.

 

Hij schenkt je vrede,

huizen van vrede.

Hij zegt de mensen:

genoeg nu geleden.

 

Refrein:

 

Hij schenkt je vrede,

straten vol vrede.

Hij zegt de mensen:

voorbij het verleden.

 

Refrein:

 

Hij schenkt je vrede,

land vol met vrede.

Hij zegt de mensen:

Ik hoor je gebeden.

 

Refrein:

 

19. Cantate

 

De vogels in de bomen,

zij zingen hun lied.

De vogels in de bomen

verzwijgen U niet.

Zij stijgen de hemel

een eind tegemoet

en brengen in beurtzang

hun Schepper een groet.

 

18. Breken en delen” (tafellied)

 

Refrein:        Breken en delen doe je met velen,

                breken en delen dat gaat niet alleen.

                Breken en delen doe je met velen,

                breken en delen maakt allen één.

 

De tafel van Jezus

voor alle mensen:

armen en rijken,

ziek en gezond.

Bij Jezus verdwijnen

al deze grenzen.

Draag deze boodschap

overal rond.

 

Refrein:

 

De tafel van Jezus

staat in ons midden;

ieder is welkom,

ieder die wil.

We komen hier samen

om er te bidden.

Hier geldt de eenheid,

niet het verschil.

 

Refrein:

 

De tafel van Jezus,

waar we van dromen;

denk aan zijn woorden,

leven en dood.

Van overal mogen

mensen hier komen

delen met velen

beker en brood.

 

Refrein: