adwords KERKLIEDEREN WELKE GEBRUIKT WORDEN VOOR DE LITURGIE

adwords Geschreven door A. Bonen, H. Bertelds en K. Tolboom, webpagina's gemaakt door H. Hooghiemstra  

adwords Onderdeel van www.jongerenwebsite.nl

55. Gedenken wij dankbaar

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,

zijn leven, zijn dood en verrijzenis,

en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren

die onze God en leidsman ten leven is.

 

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,

was Jezus de weg niet ten einde gegaan.

Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen

om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

 

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,

had Hij de liefde niet voorgeleefd,

die tot de dood zich prijs heeft willen geven,

die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

 

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam,

als graan in de aarde gestorven zijt,

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,

van harte maak tot wederdienst ons bereid.

56. Geef mij je hand

 

Geef mij je hand en dans met mij,

dan maken wij een lange rij,

een hele, hele lange rij.

’t Is feest vandaag, dus dansen wij.

 

Klap in je handen en wees blij,

dan maken wij een lange rij,

een hele, hele lange rij.

’t Is feest vandaag, klappen wij.

 

Geef mij je hand en dans met mij,

dan maken wij een lange rij,

een hele, hele lange rij.

’t Is feest vandaag, dus dansen wij.

 

57. Geef mij kracht

 

Refrein:     Geef mij kracht, heel mijn leven Heer

                Geef mij kracht, heel mijn leven Heer

                Geef mij kracht, heel mijn leven Heer

                O, geef mij kracht.

 

Ik ben mens onder velen Heer,

Ik ben mens zoals velen Heer,

Ik ben mens, ‘k wil geloven Heer

O, geef mij kracht.

 

Refrein:

 

Steeds op zoek, naar de waarheid Heer,

Steeds op zoek, naar de liefde Heer

Steeds op zoek, naar de eenheid Heer,

O, geef mij kracht.

 

Refrein:

 

Voor de mens wil ik leven Heer,

Voor de mens wil ik geven Heer,

Voor de mens wil ik werken Heer,

O, geef mij kracht.

 

Refrein:

58. Geen verdriet

Bij ons geen verdriet,

wij zingen, wij springen.

Bij ons geen verdriet,

wij kennen dat niet.

 

Wij maken plezier,

wij spelen met velen,

wij maken plezier,

en dansen met zwier.

 

59. Genezing van een verlamde

 

Vier vrienden droegen hem erheen,

naar ’t huis waar Jezus sprak.

De mensen gingen niet opzij,

nou, dan maar door het dak.

 

Een heel dik touw aan ied’re hoek,

zo lieten zij hem neer.

Maar Jezus zei: ‘Sta op en ga’.

Gezond was de meneer.

60. Geprezen, o Heer

 

Refrein:    

Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt

om Uw schepselen die U dienen.

Laudate e bededicete mi Signore, laudate.

 

Wees geprezen, mijn Heer, om Uw schepsel broeder Zon,

die voor ons de dag tot dag maakt

en met licht en kleur stralend heen wijst naar de Bron,

die het leven in zijn volheid raakt.

 

Refrein:

 

Wees geloofd, onze Heer, om de glans van zuster Maan,

en miljoenen sterren fonkelend en kostbaar;

om de wolken en licht en om alle weer bericht,

broeder Wind, fris en zacht of ontembaar.

 

Refrein:

 

Om het water dat helder en goed is voor wat leeft

en verdeeld in duizend stromen.

Wees geloofd om broeder Vuur die ons licht en warmte geeft

en met kracht in ons hart wil komen.

 

Refrein:

 

Wees geprezen, mijn Heer, om Uw schepping die ons voedt

om de overvloed van moeder aarde;

die de bloemen en kruiden en vruchten

groeien doet en wat leeft verhoogt in waarde.

 

Refrein:

 

Wees geloofd, onze Heer, om de mens die vrede sticht,

vreugd’ verspreidt naar Uw welbehagen.

om het hart dat op U, Allerhoogste, zich richt

en het kruis in deemoed wil dragen.

 

Refrein:

 

Wees geprezen, mijn Heer, om’t geheim van zuster Dood:

onontkoombaar, vreeswekkend, bevrijdend.

Zij die leven in Uw wil ondergaan geen tweede dood.

Wees geloofd en gediend in need’righeid.

 

Refrein:

61. Glorie, gloria

 

Koning David vond de stenen van

’t alleroudste verbond

en hij sprong op beide benen

en hij danste vrolijk rond.

Glorie, gloria zong de koning,

glorie, gloria: er gaat geen steen verloren

in het lang beloofde land.

Glorie, gloria zong de koning,

glorie, gloria: er gaat geen steen verloren

in het lang beloofde land.

 

In Sarepta was een dame

die zonder deeg en olie zat.

De prefeeet bad met haar samen

deeg en olie in het vat.

Glorie, gloria zongen beiden,

glorie, gloria: geen druppel gaat verloren

in het lang beloofde land.

Glorie, gloria zongen beiden,

glorie, gloria: geen druppel gaat verloren

in het lang beloofde land.

 

En dan was er nog een vader;

daar ging de zoon van op de vlucht

en die ging van kwaad tot kwader,

maar hij kwam weer goed terug.

Glorie, gloria zongen allen,

glorie, gloria: er gaat geen mens verloren

in het lang beloofde land.

Glorie, gloria zongen allen,

glorie, gloria: er gaat geen mens verloren

in het lang beloofde land.

 

 

62. Go down, Moses

 

When Israel was in Egypt’s land,

let my people go.

Oppressed so hard they could not stand,

Let my people go.

Go down, Moses.

‘Way down in Egypt’s land.

Tell ol’ Pharaoh to lat my people go.

 

Thus said the Lord, bold Moses said

Let my people go.

If not, I’ll smite your first-born dead

Let my people go.

Go down, Moses.

‘Way down in Egypt’s land.

Tell ol’ Pharaoh to lat my people go.

63. God groet U, zuiv’re bloeme

 

God groet u, zuiv’re bloeme,

Maria maged fijn.

Gedog dat ik u roeme:

lof moet u altijd zijn.

Als gij niet waart geboren,

o reine maged vrij,

wij waren allen verloren,

aan u beveel ik mij!

 

O roze zonder doren,

o violette zoet.

O bloeme blauw in ’t koren,

neem mij in uw behoed.

Vol liefde en gestadig

ootmoedig zo zijt gij,

och, wees mij toch genadig,

aan u beveel ik mij!

 

Met recht zijt gij verheven

al boven d’ eng’lenschaar.

Al ben ik hier gebleven,

mijn hart is bij u daar.

Och wil mij toch geleiden,

staat gij mij altoos bij,

en wil van mij niet scheiden,

aan u beveel ik mij!