adwords KERKLIEDEREN WELKE GEBRUIKT WORDEN VOOR DE LITURGIE

adwords Geschreven door A. Bonen, H. Bertelds en K. Tolboom, webpagina's gemaakt door H. Hooghiemstra  

adwords Onderdeel van www.jongerenwebsite.nl

1. Abraham 26. Dank u voor deze nieuwe morgen
2. Advent is dromen 27. Dankt, dankt nu allen God
3. Advent vieren 28. De aankondiging
4. Adventsliedjes 29. De ark gaat mee
5. Alle kinderen tellen mee 30. De bruiloft te Kana
6. Alle wegen in de wereld leiden naar de hemel toe 31. De heer is waarlijk opgestaan
7. Alle wegen in de wereld laat zingen de mensen I 32. De herdertjes lagen bij nachte
8. Alle wegen in de wereld laat zingen de mensen II 33. De kinderen van Jeruzalem
9. Alleluia wij heffen het aan 34. De kleine trommelaar
10. Allemaal sterren 35. De kinderen van Pasen
11. Als Bethlehem geen plaats meer heeft 36. De klokken luiden
12. Als de zon verdwijnt 37. De koning van Vrede
13. Als je geen liefde hebt voor elkaar 38. De nacht leek heel gewoon
14. Ballade van de ezel 39. De rijke jongen
15. Barmhartige Samaritaan 40. De wereld is een toverbal
16. Batimeus 41. Delen
17. Beste Allemaal 42. De wereld is vol dingen
18. Breken en delen (tafellied) 43. Echo Carol
19. Cantate 44. Een danklied
20. Christus is opgestaan 45. Een korenhalm in weer en wind
21. Daar nu het feest van Pasen is 46. Een lied rond de tafel
22. Dank u 47. Een lied tot Jezus Christus
23. Dag en nacht heer 48. Een stem in de woestijn
24. Dank u voor deze mooie morgen 49. Eens zal er vrede zijn
25. Dank u wel 50. Eer zij God in onze dagen

 

51. Er is een roos ontsprongen 76. Het lied van de uittocht
52. Emigratie naar de verte 77. Het lied van Gods aanwezigheid
53. Franciscus zonnelied 78. Het zonnelied
54. Ga mee de wijde wereld in 79. Hier wordt een huis voor God gebouwd
55. Gedenken wij 80. Hij is bij ons
56. Geef mij je hand 81. Honderd keer moet ik proberen
57. Geef mij je kracht 82. Hoor de eng'len zingend d' eer
58. Geen verdriet 83. Hoort mensenbroeders
59. Genezing van een verlamde 84. Ik ben een kind van Maria
60. Geprezen, o heer 85. Ik ga mijn vriendje zoeken
61. Gloria gloria 86. Ik wil mij gaan vertroosten
62. Go down, Moses 87. In het aardse paradijs
63. God groet U, zuiv're bloeme 88. In het spoor van St. Franciscus
64. Handen heb je om te geven 89. In vuur en vlam
65. Hé, mensen 90. Jeruzalaïm
66. Heilig, het lied van al wat leeft 91. Jeruzalaïm II
67. Herders, hij is geboren 92. Jezus, Gij heer van alle mensen
68. Herdersdans 93. Johannes weet het ook niet meer
69. Herderslied 94. Jou leven staat aan het begin (dooplied)
70. Het grote feest gaat nu beginnen 95. Kind in de derde wereld
71. Het grote feest van de koning 96. Kindeke Jesu met oogkes zo blij
72. Het is weer advent 97. Kind'ren in een grote kring
73. Het koninkrijk lijkt op 98. Kijk eens om je heen
74. Het lied van de geboorte 99. Klim in de hoogste bomen (palmpasenlied)
75. Het lied van de heilige geest 100. Kom aan tafel allemaal

 

101. Kom allemaal en zing met ons  
102. Kom ga mee  
103. Kom laten wij een liedje zingen  
104. Kom mens (40-dagentijd)  
105. Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer  
106. Komt, laat ons vrolijk zingen  
107. Kom nu wat dichter bij me, Jozef  
108. Kring-danslied  
   
Wordt vervolgd